رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
میکروموس مسابقات نادکاپ شریف
میکروموس مسابقات نادکاپ شریف

میکروموس مسابقات نادکاپ شریف

میکروموس مسابقات نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این مسابقه ربات میبایست در یک زمین شطرنجی از نقطه مشخصی حرکت کند، از نقاط خاصی عبور کند، به نقاط خاصی وارد نشود و در نقطه پایان توقف کند.
برگشت به بالا