رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
آتشنشان دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف
آتشنشان دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفآتشنشان دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفآتشنشان دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این مسابقه اعضای تیم می‌بایست ربات را با استفاده از دسته کنترل هدایت کرده به محل‌های آتش گرفته برسانند و آتش را خاموش کند و سپس به نقطه شروع برگردد. هر آتش امتیاز مربوط به خود را دارد. در پایان گروهی که بیشترین امتیاز را در کم‌ترین زمان کسب کرده باشد برنده است.

برگشت به بالا