رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
زمانبندی مسابقات نادکاپ شریف, زمانبندی مسابقات نادکاپ شریف

مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف

زمانبندی مسابقات - ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

زمانبندی لیگ های بیست و هفتمین دوره مسابقات نادکاپ شریف به ترتیب زیر است:

 

دوره اول ابتدایی:

 

دوره دوم ابتدایی:

 

دوره اول متوسطه:

 

دوره دوم متوسطه:

 

برگشت به بالا