رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
حمایت آموزش و پرورش از مسابقات نادکاپ شریف

حمایت آموزش و پرورش از مسابقات نادکاپ شریف

همانند ادوار گذشته معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی (نادکاپ شریف) حمایت نموده و استاندارد های این مسابقات مورد تایید کارشناسان این معاونت قرار دارد.
همچنین بخشنامه این مسابقات از طریق معاونت متوسطه به مدارس اعلام گردیده است.

برگشت به بالا