رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
اطلاعیه شماره ۷ نادکاپ ۲۳ – درایور تیپ ۶

اطلاعیه شماره ۷ نادکاپ ۲۳ – درایور تیپ ۶

با توجه به تصمیم کمیته داوران به اطلاع می رساند شرکت کنندگان محترم در رشته فرهنگ ترافیک نمی توانند از درایور تیپ ۶ استفاده نمایند.
بدیهی است در صورت استفاده از این قطعه، از شرکت در مسابقه جلوگیری به عمل می آید.

برگشت به بالا