رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)
مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

معرفی لیگ

منظور از بهینه سازی مصرف انرژی، انتخاب الگوها و اتخاذ و بکارگیری روش ها و سیاست هایی در مصرف درست انرژی است، که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند. به اين مطلب بايد، محدوديت هاي اقتصادي براي بهره برداري از منابع انرژي را نيز اضافه كرد. كمبود منابع انرژي امري است كه امروزه به وضوح به چشم مي خورد و ادامه روند فعلي مصرف انرژي اين موضوع را به بحران تبديل خواهد كرد.

افزايش مصرف انرژي و رشد بسیار زیاد آن در كنار منابع محدود، توجه به ضرورت صرفه جويي در مصرف انرژي را تاكيد مي كند. از سوي ديگر، استفاده از منابع انرژي فسيلي باعث ايجاد پيامدهاي زيست محيطي گوناگون در كوتاه مدت و درازمدت خواهد شد.
اين واقعيت در مجموع از واضح ترين دلايلي است كه مي توان براي ضروري بودن صرفه جويي در مصرف انرژي بيان كرد. برای صرفه جویی در مصرف آب، برق، گاز و… در جامعه از هم اکنون باید به فکر چاره بود، فردا دیر است.

برگشت به بالا