رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
زمانبندی مسابقات نادکاپ شریف, زمانبندی مسابقات نادکاپ شریف

مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف

زمانبندی مسابقات - ۱۹ اسفند ۱۴۰۱

زمانبندی لیگ های بیست و ششمین دوره مسابقات نادکاپ شریف به ترتیب زیر است:

دوره اول ابتدایی:

 • پارک نوری   ۱۳:۳۰ – ۹:۳۰
 • آتشنشان   ۹:۳۰ – ۱۶:۰۰
 • اسکرچ   ۱۲:۳۰ – ۹:۳۰
 • چرتکه   ۹:۳۰

 

دوره دوم ابتدایی:

 • تعقیب و گریز   ۱۱:۱۵ – ۹:۳۰
 • رالی   ۱۵:۰۰ – ۹:۳۰
 • آتشنشان   ۹:۳۰ – ۱۶:۰۰
 • اسکرچ   ۱۲:۳۰ – ۹:۳۰
 • چرتکه   ۹:۳۰

 

دوره اول متوسطه:

 • بازو   ۱۵:۳۰ – ۱۴:۰۰
 • فرهنگ ترافیک   ۱۵:۰۰ – ۹:۳۰
 • ماز هوشمند   ۱۵:۳۰ – ۱۱:۱۵

 

دوره دوم متوسطه:

 • میکروماووس   ۱۱:۰۰ – ۹:۳۰ و ۱۵:۴۰ – ۱۵:۰۰
 • آتشنشان   ۱۴:۰۰ – ۱۱:۰۰
برگشت به بالا