رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
زمانبندی مسابقات نادکاپ شریف, زمانبندی مسابقات نادکاپ شریف
زمانبندی

مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف

برنامه زمانبندی مسابقات نادکاپ شریف

زمانبندی نادکاپ

زمانبندی روز دوم

زمانبندی لیگ های مختلف بیست و سومین دوره مسابقات نادکاپ شریف به ترتیب زیر است:

دوره اول ابتدایی:

دوره دوم ابتدایی:

 

دوره اول متوسطه:

دوره دوم متوسطه:

برگشت به بالا