رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
راکت آبی و هواپیمای کاغذی؛ رشته‌های جدید مسابقات نادکاپ ۲۴

راکت آبی و هواپیمای کاغذی؛ رشته‌های جدید مسابقات نادکاپ ۲۴

دو مسابقه “راکت آبی هدف زن بدون چتر” و “موشک و هواپیمای کاغذی” به مجموعه مسابقات نادکاپ ۲۴ در گرایش هوافضا اضافه شد. برای اطلاع از قوانین این مسابقات می‌توانید به بخش قوانین و مسابقات وب‌سایت مراجعه کنید.

برگشت به بالا